За поклонниците

Достъп до Света Гора

На Света Гора могат да отидат само мъже. Тази традиция съществува от средата на V век, когато дъщерята на византийския император Теодосий Велики Плакидия донася богати дарения на Атон, но не е допусната в един от манастирите. Гласът, който идва от иконата на Пресвета Богородица заповядва – жените, включително Плакидия, никога повече да не посещават Атон. По-късно тази заповед е утвърдена с царски укази и се спазва стриктно и до днес.

Достъпът до Света Гора е ограничен и контролиран, защото тя е със статут на отделна монашеска общност. За да бъде допуснат човек, нужен му е документ, подобен на виза - диамонитирио.

Името ΔΙΑΜΟΝΗΤΗΡΙΟΝ идва от гръцката дума ΔΙΑΜΟΝΗ, което означава "пребиваване", "престой".

Диамонитириото е основният документ, който ви дава право да посетите Света Гора. Без него дори няма да имате възможност да влезете в какъвто и да е вид воден транспорт, защото проверката се извършва на брега от представители на морската полиция и визовия център на Атон в Уранополи.

Освен за влизане, то дава право на притежателя си да пренощува в някой от манастирите на Атон.

Диамонитириото бива два вида:
Първият, който е с привилегии, се нарича ΓΕΝΙΚΟΝ (Разрешение за Атон от общ тип). Тези визи се издават на поклонници в ограничен брой директно от Светия Кинотис (администрацията) на Атон. Позволено е да се издават общо 130 диамонитириона на ден: 100 от тях за граждани на Гърция и 30 за граждани на други страни с православна вяра. Заявленията от представители на други религии, желаещи да направят пътуване до Атон, се разглеждат индивидуално.

Притежателят на диамонитирио от типа ΓΕΝΙΚΟΝ  има право да поиска нощувка във всеки манастир.

Електронен адрес за заявка - athosreservation@gmail.com

Вторият вид диамонитирио се нарича ΕΙΔΙΚΟΝ (покана за определен манастир). Диамонитирио от този тип се издава от всеки един от манастирите за предоставяне на нощувка за поклонници. По решение на администрацията на Света Гора (Светия Кинотис), разрешителните за престой на Света Гора (диамонитирия), които са издадени от определен манастир, НЕ ВАЖАТ за останалите светогорски манастири. Това означава, че за пренощуване в различни манастири се налага да се заявяват отделни диамонитирия за всеки манастир поотделно. Но вие питайте, дали за конкретната дата няма да ви приемат с документ от друг манастир.

Срокът на диамонитириото е 4 дена (3 нощи). След изтичане на този срок няма да ви настанят за нощуване.