За поклонниците

Издаване на диамонитирио

Издаването на диамонитрио е възможно само в деня на влизане в Света Гора, сутринта преди качването на ферибота.

След като приключите с въвеждане на данните си в заявката, ще получите от нас потвърждение. Това е достатъчно - други потвърждения не са нужни. Вашите диамонитирия ще ви чакат в бюрото за поклонници в деня на влизане в Света Гора.

Не е възможно да получите диамонитириото си предварително! Ако се опитате да го търсите преди деня, указан за влизане в Света Гора, ще ви отговорят, че нямате документи!

Диамонитириото се получава в  Бюрото за поклонници  в Уранополи. Това бюро е под управлението на Светия Кинотис на Света Гора.

Работно време: 07:30 ч. - 12:30 ч.

Ще ви искат лична карта или международен паспорт (номерът на който е посочен в данните при заявката за диамонитирио) и такса.

За православни таксата е €25, за инославни е €35.