За поклонници

Издаване на диамонитирио

Издаването на диамонитрио е възможно само в деня на влизане в Света Гора, сутринта преди качването на ферибота.

След като приключите с въвеждане на данните си в заявката, ще получите от нас потвърждение. Това е достатъчно - други потвърждения не са нужни. Вашите диамонитирия ще ви чакат в бюрото за поклонници в деня на влизане в Света Гора.

Диамонитириото се получава в  Бюрото за поклонници  в Уранополи. Това бюро е под управлението на Светия Кинотис на Света Гора.

Работно време:

понеделник 5:30ч. – 13:00ч.
вторник 5:30ч. – 13:00ч.
сряда 5:30ч. – 13:00ч.
четвъртък        5:30ч. – 13:00ч.
петък                 5:30ч. – 13:00ч. 
събота               6:00ч. – 13:00ч.
неделя               8:00ч. – 13:00ч. 

 

Ще ви искат лична карта или международен паспорт (номерът на който е посочен в данните при заявката за диамонитирио) и такса.

За православни таксата е €25, за инославни е €35.