За поклонниците

Издаване на диамонитирио

След като направите резервация на сайта, ще получите от нас потвърждение. Това е достатъчно - други потвърждения не са нужни.
Вашите диамонитирия ще ви чакат в бюрото за поклонници в деня на влизане в Света Гора.

Издаването на диамонитрио е възможно не по-рано от датата на неговото действие, сутринта преди качването на ферибота.
Може да се получи и праз следващите 3 дена. Ако диамонитириото е за срок от една година, може да се потърси до един месец от датата на действието му.

Не е възможно да получите диамонитириото си предварително! Ако се опитате да го търсите преди деня, указан за влизане в Света Гора, ще ви отговорят, че нямате заявка!

Диамонитириото се получава в  Бюрото за поклонници  в Уранополи. Това бюро е под управлението на Светия Кинотис на Света Гора.

Работно време: 07:30 ч. - 12:30 ч.

Ще ви искат лична карта или международен паспорт (номерът на който е посочен в данните при заявката за диамонитирио) и такса.

За православни таксата е €25, за хора, които не са православни таксата е €35.