История

През XV век

От началото на XV в., когато българската държава вече била изчезнала от политическата карта на Балканите, а Византия останала малка държава с ограничени възможности, влашките и молдавските владетели продължили да подпомагат светогорските обители. Войводата на Молдавия Стефан Велики, който неведнъж успял да разгроми османските войски, подсигурил ежегодна парична издръжка за манастира, построил съборен храм и трапезария, дал пари за строеж на болница и за издигането на голяма сграда на зографското пристанище. Освен това той дарил на манастира и една икона на свети Георги, която и днес стои в главния манастирски храм, както и две златотъкани хоругви.

 


Съставител на текста: Георги Митов