За поклонници

Резервация в нашия манастир

Резервация за нощувка и заявка за диамонитирио от нашия манастир можете да направите, като влезете в системата на сайта от бутона
РЕЗЕРВАЦИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ.

Важно е да знаете:
- Не приемаме гости, които нямат резервация или на които е изтекъл срокът на диамонитириото.
- Не бива да подавате заявки в последния момент! 

Нормалният срок е около месец предварително.
Не приемаме заявки за издаване на диамонитирия за дати, по-близки от една седмица!
Моля, приключете заявката си до една седмица преди датата на издаване на диамонитириото!

Тези срокове ги изискват от Бюрото за поклонници в Уранополи. Ако подадем данните късно, няма да ви издадат диамонитирио!

- Не приемаме групи, по-големи от 7 човека.
- Престоят в манастира не трябва да превишава едно денонощие.
- По решение на администрацията на Света Гора (Светия Кинотис), разрешителните за престой на Света Гора (диамонитирия), които са издадени от определен манастир, НЕ ВАЖАТ за останалите светогорски манастири.

Така че, ако се каните да посетите друг манастир с наше диамонитирио, то предварително проверете, дали ще ви приемат с него, когато правите там резервация!

(Нашият манастир е склонен да приеме поклонници с диамонитирио, издадено от друг манастир, стига да е направена предварителна резервация и да не е изтекъл срокът му.)