За манастира

Успенски храм

Храмът „Успение Богородично“ е една от най-старите сгради в днешния архитектурен облик на манастира. Построен е през 1768 г. по времето на архимандрит Акакий, на духовника Даниил и скевофилакса Арсений. Средствата за изграждането на църквата са дарени от хаджи Вълчо от Банско. Изографисана е през 1780 г.  Иконостасът е изработен около 1780 г., когато е завършено и изографисването на храма.