За манастира

Храмът „Свети Георги“ на отсрещния хълм

Храмът „Свети Георги“, построен на хълма, разположен западно от входа на манастира, е завършен през 1850 г. Според преданието на това място е спряло мулето, носещо чудотворната икона на свети Георги – Арабската. 
През XII век бедуините от Йорданска Арабия избивали християните край град Лида и разграбвали домовете им. Един благочестив християнин, за да запази от поругание светата икона, я пуснал в морето. Иконата плавала сама, неизвестно колко време и дошла до Ватопедското пристанище. Когато била забелязана, лодки от различни манастири влизали в морето, за да я вземат, но тя се отдалечавала. Но когато влязъл един благочестив старец от Зографския манастир, тя сама се приближила и била извадена на брега.
Възникнал голям спор между много отци от различни манастири, като всеки искал да отнесе това съкровище в своята обител. Понеже не стигнали до съгласие, отците потърсили начин да разберат към кой манастир ще благоволи сам светият Победоносец. Накрая решили да я качат на младо муле и да го оставят свободно да върви и където спре – там да оставят иконата.
Когато го натоварили, то без да бъде водено и насочвано, с равен и спокоен ход се отправило към светата Зографска обител. Изкачило се на хълма на запад от манастира и там останало неподвижно. Като видели това чудно дело, светогорските отци оставили иконата в Зографския манастир и тържествено - с кадилници, свещи и песни, я пренесли до съборния храм и я поставили до левия стълб на църквата, където стои и до днес за честно поклонение на всички.
А на хълма била построена църква за спомен на чудното събитие.
До църквата има килия. Там през XIX в. е фунционирало училище за младите послушници и монаси.