Внимание, важно е за ситемата:

Ако сте група - пътувате няколко човека заедно на една и съща дата, то заявката трябва да се направи само от един човек за цялата група. Останалите членове от групата не трябва да правят регистрация!

Резервация може да направи и човек, който не е член на групата. Само той трябва да се регистрира.

Моля, преди да се опитвате да влезете, първо се уверете, дали вече сте направете регистрация! Дали сте запазили данните за влизане: e-mail и парол?

След като вече сте се регистрирали на сайта веднъж, не правете други регистрации!

Който има затруднения, може да изгледа видеоклип, онагледяващ процесите от инструкциите От съдържанието под клипа можете да изберете конкретна процедура, която ви интересува.

Вход

(Ако имате регистрация)