Внимание, важно е за ситемата:

Ако сте повече от един човек за настаняване на една дата, то заявката трябва да се направи само от един човек за цялата група. Останалите членове от групата не трябва да правят регистрация!

Моля, преди да се опитвате да влезете, първо направете регистрация!

След като вече сте се регистрирали на сайта веднъж, не правете други регистрации!

Който има затруднения, може да изгледа видеоклип, онагледяващ процесите от инструкциите

Вход

(Ако имате регистрация)