Внимание, важно е за ситемата:

Ако сте група - пътувате няколко човека заедно на една и съща дата, то заявката трябва да се направи само от един човек за цялата група. Останалите членове на групата не трябва да се регистрират!

Резервация може да направи и човек, който няма да пътува с групата. Само той трябва да се регистрира.

Внимание: Не се регистрирайте всеки път, когато искате да си видите резервацията! Тя остава в първия акаунт (първата регистрация) и няма как да я видите с нова регистрация!

Регистрацията се прави само веднъж на сайта! Запишете на сигурно място данните за влизане: e-mail и парол.

Който има затруднения, може да изгледа видеоклип, онагледяващ процесите от инструкциите. От съдържанието под клипа можете да изберете конкретна процедура, която ви интересува.

Регистриране