Имената Ви трябва да бъдат въведени (изписани) на латиница, така както са в документа Ви за самоличност, който ще е необходимо да покажете за легитимация при получаване на диамонитириото.
Останалият текст е на български език.

Ако не сте Отговорник на групата, моля, не се регистрирайте!

Който има затруднения, може да изгледа видеоклип, онагледяващ процесите от инструкциите

Регистриране