Внимание, важно е за ситемата:

Ако сте група - пътувате няколко човека заедно на една и съща дата, то заявката трябва да се направи само от един човек за цялата група. Останалите членове на групата не трябва да се регистрират!

Резервация може да направи и човек, който няма да пътува с групата. Само той трябва да се регистрира.

Регистрацията се прави само веднъж на сайта! Така Вие получавате акаунт. В него трябва да сте влезли, за да виждате резервациите си и съобщенията от нас.

 Запишете на сигурно място данните за влизане: e-mail и парол, които сте използвали при регистрацията. С тях влизате в акаунта си.

Моля, не очаквайте на този e-mail никакви съобщения! Използваме го само да не Ви караме да си измисляте уникално име.

Който има затруднения, може да изгледа видеоклип, онагледяващ процесите от инструкциите. От съдържанието под клипа можете да изберете конкретна процедура, която ви интересува.

Регистриране