Για να κάνετε κράτηση διαμονής στο μοναστήρι μας, πρέπει να εγγραφείτε σε αυτόν τον ιστότοπο. Πριν προσπαθήσετε να μπείτε, κάντε πρώτα εγγραφή!


Κατά την εγγραφή, εισαγάγετε ένα e-mail και έναν κωδικό πρόσβασης της επιλογής σας. Έτσι αποκτάτε τον δικό σας λογαριασμό στον ιστότοπο. Θυμηθείτε αυτά τα δύο στοιχεία - μπορείτε να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας μέσω αυτών!


Εάν είστε περισσότερα από ένα άτομα που θέλετε διαμονή την ίδια ημερομηνία, το αίτημά σας πρέπει να υποβληθεί από ένα άτομο της ομάδας, το οποίο θα ονομάσουμε Υπεύθυνο. Η εγγραφή στην ιστοσελίδα γίνεται μόνο από τον Υπεύθυνο!
Ο υπεύθυνος πρέπει να συνδεθεί στο λογαριασμό του, τον οποίο θα λάβει μετά την εγγραφή του - το κουμπί ΣΎΝΔΕΣΗ, ενώ τα δεδομένα των άλλων μελών της ομάδας θα εισαχθούν αφού καθορίσουμε τη διαθέσιμη ημερομηνία.

Σένδεση

(Εάν έχετε εγγραφή)