Προσοχή, είναι σημαντικό για το σύστημα:

Εάν είστε περισσότερα από ένα άτομα που θέλετε να φιλοξενηθείτε την ίδια ημερομηνία, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί από ένα άτομο για όλο το γκρουπ. Τα υπόλοιπα μέλη του γκρουπ δεν χρειάζεται να κάνουν εγγραφή.

Ένα άτομο που δεν είναι μέλος της ομάδας μπορεί επίσης να κάνει κράτηση. Μόνο αυτός πρέπει να εγγραφεί.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ήδη εγγραφεί πριν προσπαθήσετε να συνδεθείτε! Έχετε αποθηκεύσει τα στοιχεία σύνδεσής σας: e-mail και κωδικό πρόσβασης.

Αφού έχετε ήδη εγγραφεί στο site μία φορά, μην κάνετε άλλες εγγραφές!

Συνδεση

(Εάν έχετε εγγραφή)