Το ονοματεπώνυμό σας πρέπει να αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες, όπως αναγράφεται στο έγγραφο ταυτότητάς σας, το οποίο θα πρέπει να επιδείξετε για ταυτοποίηση κατά την παραλαβή του διαμονητηρίου.

Εάν δεν είστε υπεύθυνος του γκρουπ, παρακαλείστε να μην εγγραφείτε.

Εγγραφή