Προσοχή, είναι σημαντικό για το σύστημα:

Εάν είστε περισσότερα από ένα άτομα που θέλετε να φιλοξενηθείτε την ίδια ημερομηνία, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί από ένα άτομο για όλο το γκρουπ.

Τα άλλα μέλη της ομάδας δεν χρειάζεται να εγγραφούν!

Ένα άτομο που δεν θα ταξιδέψει με την ομάδα μπορεί επίσης να κάνει κράτηση. Μόνο αυτός πρέπει να εγγραφεί.

Η εγγραφή γίνεται μόνο μία φορά στο site! Αποθηκεύστε τα δεδομένα σύνδεσης: e-mail και κωδικό πρόσβασης σε ασφαλές μέρος.

 

Εγγραφή