ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ

Έκδοση διαμονητηρίου

Η έκδοση του διαμονητηρίου είναι δυνατή μόνο την ημέρα άφιξής σας στο Άγιο Όρος, αμέσως πριν την επιβίβασή σας στο πλοίο.

Μόλις ολοκληρώσετε την υποβολή των στοιχείων σας στην αίτηση, θα λάβετε επιβεβαίωση από εμάς. Αυτό είναι αρκετό – δεν χρειάζονται άλλες επιβεβαιώσεις. Το διαμονητήριό σας θα σας περιμένει στο Γραφείο Προσκυνητών την ημέρα που θα εισέλθετε στο Άγιο Όρος.

Η παραλαβή των διαμονητηρίων γίνεται από το Γραφείο Προσκυνητών  στην Ουρανούπολη με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας (ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου αναγράφεται πάνω στο διαμονητήριο). Το γραφείο αυτό τελεί υπό τη διοίκηση της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους.

Ώρες Λειτουργίας:
07:30 π.μ. - 12:30 μ.μ.

Τηλέφωνο: 23770 71421-2
 
Το κόστος των διαμονητηρίων είναι 25 € για τους ομοδόξους και 35 € για τους αλλοδόξους. Έκπτωση γίνεται σε ειδικές ομάδες προσκυνητών όπως τρίτεκνοι, μαθητές, φοιτητές, κληρωτοί, ανάπηροι, οι οποίοι πληρώνουν 10 €. Για τους πολύτεκνους (τέσσερα τέκνα και άνω) το κόστος είναι μηδέν.

Ωράριο γραφείου Θεσσαλονίκης καθημερινά 09: 00 - 16:00
Τηλέφωνο Ημεδαπών: 2310252575
Τηλέφωνο Αλλοδαπών: 2310252578